TOX PRESSOTECHNIK
close
Build your press in 4 easy steps – with price guarantee!
Get started

privacybeleid

Contact opnemen

NL: +31 20 6715566

Privacybeleid van TOX® PRESSOTECHNIK GmbH & Co. KG

Functionaris voor gegevensbescherming

Dr. Florian Deusch
Eisenbahnstraße 41
88212 Ravensburg

Tel: +49 751 362250
Fax: +49 751 3622530

E-mail: mail(at)gretter-rae.de

1. Onderwerp van het privacybeleid

Met dit privacybeleid informeert TOX® PRESSOTECHNIK GmbH & Co. KG (hierna ook "we" genoemd) u welke persoonlijke gegevens tijdens uw bezoek aan onze websites worden verzameld en hoe deze vervolgens worden verwerkt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op u persoonlijk, zoals e-mailadres of gebruiksgedrag.

2. Verantwoordelijke instantie, serviceaanbieder

Verantwoordelijke instantie binnen de voorwaarden van BDSG (Federal Data Protection Act, Duitse wet op de bescherming van persoonsgegevens) en de TMG (Telemedia Act, Duitse telecommunicatiewet) is TOX® PRESSOTECHNIK GmbH & Co. KG, Riedstraße 4 in D-88250 Weingarten, vergelijk ons profiel op http://www.tox-en.com/company/imprint/.

3. Verzamelen en gebruik van uw gegevens

Als u onze website gebruikt zonder u te registreren of aan te melden of enige informatie te verschaffen (zoals via onze e-mailcontactformulieren), verzamelen wij geen persoonlijke gegevens, behalve die die we krijgen van de internetbrowser om uw bezoek aan onze website mogelijk te maken, zoals:

 • Datum en tijd van het bezoek aan onze websites, inclusief het verschil in tijdzones ten opzichte van de Greenwichtijd (GMT).
 • Inhoud van de aanvraag van uw browser (d.w.z. de specifiek genoemde website).
 • Uw browsertype, inclusief taal en versie van de browsersoftware.
 • Het gebruikte besturingssysteem.
 • De internetsite die u het laatst bezocht.
 • De hoeveelheid gegevens die is verzonden en de toegangsstatus (bestand verzonden, bestand niet gevonden, enz.) en
 • Uw IP-adres.

Deze gegevens die we verzamelen tijdens uw bezoek aan onze websites, zijn uitsluitend niet persoonsgebonden. Dit gebeurt zodat u onze websites kunt gebruiken, voor statistische doeleinden en om ons internetaanbod te verbeteren. Het IP-adres slaan we alleen op tijdens de duur van uw bezoek aan onze websites. Wij beoordelen geen persoonlijke gegevens.

4. Het gebruik van online formulieren op onze websites

U kunt op verschillende locaties op onze websites online formulieren gebruiken om ons te contacteren. De gegevens die u ons toestuurt, worden eerst systematisch opgeslagen op onze webserver en vervolgens op onze e-mailserver. Wij verwerken deze gegevens alleen voorzover noodzakelijk is voor het verwerken van uw aanvraag of zijn hiertoe wettelijk verplicht.

5. Het doorgeven van gegevens

Wij geven uw gegevens niet door aan derden.

Er zijn echter twee uitzonderingen:
Wij gebruiken gedeeltelijk de ondersteuning van derden voor het verwerken van elektronische gegevens. Dit zijn betrouwbare serviceaanbieders die zorgvuldig zijn geselecteerd om te garanderen dat uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met onze bestelling. Onze serviceaanbieders zijn natuurlijk verplicht om zorgvuldig met de gegevens om te gaan, alleen in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met geldige wettelijke bepalingen, en mogen de gegevens vooral niet voor eigen doeleinden gebruiken of doorgeven aan derden. Er zijn echter afzonderlijke gevallen waarin we wettelijk zijn verplicht uw gegevens door te geven, bijvoorbeeld bij een misdrijf of bij verdenking van misbruik van onze websites.

6. Het gebruik van cookies, cookierichtlijnen

6.1 Voor onze websites maken we gebruik van cookies in overeenstemming met de volgende richtlijnen van dit item, nr. 6. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens uw bezoek aan onze websites vanaf onze webserver naar uw browser worden verzonden en door uw browser op uw computer bewaard voor vervolgoproepen van onze websites.

 

6.2 Cookies worden als volgt onderscheiden:

 • Sessiecookies (of tijdelijke cookies) worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit na uw bezoek aan onze website. Sessiecookies slaan uw zogenaamde sessie-ID op, waarmee de verschillende aanvragen van uw browser kunnen worden toegekend. Hiermee kan uw computer opnieuw worden herkend wanneer u naar de respectieve website terugkeert.
 • Blijvende cookies (of permanente cookies) zijn cookies waarvan de informatie gedurende een bepaalde of onbepaalde periode na uw bezoek aan onze websites wordt opgeslagen en nadat uw browser is gesloten. U kunt blijvende cookies op elk gewenst moment verwijderen via de instellingen in uw browser.
 • Cookies van derden zijn cookies die afkomstig zijn van derden en die ook door hen herkend kunnen worden.

Wij gebruiken de volgende cookies op onze websites:

 • _ga (sessiecookie) Google Analytics
 • tox-cookie-info (sessiecookie) zet de cookienotitie op de website vast
 • PHPSESSID (sessiecookie) is verplicht voor de aanvraag
 • _utma, utmc, utmz (sessiecookie) Google Analytics


6.3 U bepaalt zelf of cookies kunnen worden ingesteld of worden opgeroepen via de instellingen van de browser. In uw browser kunt u de opslag van cookies volledig deactiveren, beperken tot specifieke websites of zodanig configureren dat u een melding krijgt zodra een cookie moet worden ingesteld en terugkoppeling van u vraagt. Wanneer u echter alle functies van onze websites wilt kunnen gebruiken, is het om technische redenen noodzakelijk dat u op zijn minst de sessiecookies toestaat. In deze context vindt er echter geen verzameling of opslag door ons van persoonlijke gegevens in cookies plaats. Wij gebruiken ook geen technieken die de gebruikersgegevens verbinden aan informatie die is gekoppeld aan cookies.

7. Het gebruik van Google Analytics

7.1 Het is voor ons heel belangrijk om onze websites zo optimaal mogelijk te ontwerpen om ze nog aantrekkelijker te maken voor onze bezoekers. Hiervoor is kennis nodig over welke onderdelen goed zijn ontvangen door onze bezoekers. Onze websites gebruiken Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. (hierna ook "Google" genoemd). Google Analytics maakt ook gebruik van cookies (zie item 6 hierboven). De cookies van Google Analytics zijn tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer en een analyse mogelijk maken van uw gebruik van onze websites. De informatie die door de cookie is gemaakt over het gebruik van onze websites (zoals uw anoniem gemaakte IP-adres) wordt over het algemeen naar een Google-server in de VS verzonden en daar opgeslagen. Dankzij de door ons geïnitieerde IP-anonimisering wordt uw IP-adres korter gemaakt door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie en in andere overeenkomstsluitende staten in de Europese Economische Ruimte voordat de gegevens naar de Google-server worden verzonden. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar ingekort. Overeenkomstig onze opdracht zal Google deze informatie gebruiken om rapporten te maken over de websiteactiviteiten en meer diensten voor ons uitvoeren als websitebeheerder in verband met het gebruik van de websites en internet.

Het IP-adres dat is verzonden vanaf uw browser in verband met Google Analytics wordt door Google niet gecombineerd met andere gegevens.

 

7.2 Via de juiste instelling in uw browsersoftware kunt u de opslag van cookies voorkomen; houd er hierbij wel rekening mee dat u in dit geval niet alle functies van onze websites kunt gebruiken. Bovendien kunt u de verzameling van gegevens, gemaakt door de cookie en gerelateerd aan uw gebruik van de websites (inclusief uw IP-adres), alsook de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door het downloaden en installeren van de browserplug-in die beschikbaar is via de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).
U kunt de registratie door Google Analytics voorkomen door op de volgende koppeling te klikken. Hierdoor wordt een opt-outcookie ingesteld die de toekomstige registratie van uw gegevens bij het bezoeken van deze website voorkomt: Opt-Out

 

7.3 Het gebruik van Google Analytics wordt uitgevoerd conform de voorwaarden waarmee de Duitse autoriteiten voor gegevensbescherming met Google overeen zijn gekomen. Informatie over de derde partij, de leverancier: Google Dublin, Google Ierland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001. Algemene voorwaarden: www.google.com/analytics/terms/de.html, overzicht van gegevensbescherming: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, alsook het privacybeleid: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

8. Recht op informatie, intrekking en bezwaren

8.1 U hebt te allen tijde het recht om informatie bij ons op te vragen over uw opgeslagen gegevens, de oorsprong van die gegevens, ontvangers of categorieën van ontvangers naar wie deze gegevens zijn verzonden en het doel van hun opslag. U kunt uw toestemming voor het gebruik van de door u verleende gegevens te allen tijde intrekken. Stuur al uw wensen en aanvragen om informatie of bezwaren over gegevensverwerking via e-mail naar het adres dat is vermeld in item 1 of naar onze interne functionaris voor gegevensbescherming (zie hieronder).

 

8.2 Als u volgens § 15 van de Telemedia Act bezwaar wilt maken tegen de aanmaak van gebruikersprofielen door ons voor reclame- en marktonderzoeksdoeleinden en de indeling van onze websites volgens vereiste, moet u de plug-in- of opt-out-cookie gebruiken, zoals beschreven in item 7.2 van dit privacybeleid.

9. Gegevensbeveiliging

Wij handhaven actuele technische maatregelen om gegevensbeveiliging te garanderen, vooral van persoonlijke gegevens tegen gevaren tijdens de verzending van gegevens en tegen het gevaar dat ze in handen komen van derde partijen. Deze maatregelen worden constant aangepast aan de nieuwste technologie.

Our customers are our reference

Adres

TOX® PRESSOTECHNIK NL
Mensinge 23
1083 HB Amsterdam
Telefoonnummer: +31 20 6715566
Contact
NL: +31 20 6715566 Contactformulier
 
Cookie Information

To display the contents of our website as its best, we use cookies. More information about cookies and the option to disagree to the use of cookies can be found in our Privacy policy.

close