TOX PRESSOTECHNIK
close
Build your press in 4 easy steps – with price guarantee!
Get started

Inpersmachines van bevestigers voor uw productieprocessen

Contact opnemen

NL: +31 20 6715566

Systeemvaardigheid - inpersen vereist een geschikte technologie

TOX® PRESSOTECHNIK levert met decennia aan ervaring de competente kennis voor het verwerken van functionele elementen.

De automatische installaties zijn complexe systemen. De elementen moeten worden toegevoerd, gesepareerd, geplaatst en ingeperst. Alle processen moeten tevens nauwkeurig worden bewaakt en geanalyseerd om een constante kwaliteit en herhalingsnauwkeurigheid te waarborgen.

Dankzij de langdurige samenwerking met talloze fabrikanten van functionele elementen, kunnen we geheel onafhankelijk een individueel geschikt systeem aanbieden uit een groot aantal onderdelen en modules.

U definieert het element - wij leveren de apparatuur!

Systeemontwerpen

Verschillende basisontwerpen zijn mogelijk voor systemen die functionele elementen verwerken. Systemen kunnen worden ontworpen als een tang - stationair of mobiel - of als een pers. Ze kunnen worden gemaakt als volledig automatische, half-automatische of puur handmatige werkstations.

  • Machine design as manual workstation
  • Machine design as bow-type freestanding unit
  • Machine design as robot tongs
NEXT
NEXT

Belangrijkste systeemonderdelen

Aan uw klantspecifieke eisen wordt tot in het kleinste detail voldaan, gebruikmakend van standaard systeemcomponenten dankzij ons modulaire ontwerp.

Stelkop

De eisen aan de inperstechniek, met name van de zetkop, zijn cruciaal voor de verschillende soorten functionele elementen.

Gebaseerd op onze jarenlange ervaring en laboratoriumtests voor elke toepassing, kan TOX® PRESSOTECHNIK de geschikte zetkop selecteren of ontwikkelen.

1

Magazijn vol-sensor

2

Bufferzone voor de elementen

3

Sensor vereiste elementen

4

Pneumatische drukker

5

Geleider

6

Ram

7

Lichtbarrière voor detectie van elementen

8

Invoeggereedschap en borgklem

Bij een standaard TOX® zetkop worden de elementen in het buffergebied geblazen. Ze worden gescheiden met een pneumatische schuif, in de borgclip van de zetstift de pons gedrukt en vastgehouden. Een lichtsensor detecteert of het element beschikbaar en goed geplaatst is. De ram verplaatst het element vervolgens tot op het component en perst deze in het product.

Bunkers, trilvullers en separators, controle en monitoring systemen

Voorwaarde voor een soepele processtroom: veilige en betrouwbare toevoer van elementen.

1

De speciale regeleenheid en procesbewaking regelt alle processen, koppelt talloze interfaces aan de kant van de klant en controleert en archiveert de kwaliteitsgegevens.

2

Een vultrechter wordt gebruikt voor de opslag van grotere hoeveelheden in te drukken functionele elementen. De toevoerbak en uitvoer zijn aangepast op het gewenste productieproces afhankelijk van het type, de vorm en de grootte van het element.

De afbeelding links toont: basisframe met het besturingssysteem het toevoersysteem. In het ideale geval vormen de bunker, trilvuller en besturing één geheel.

Separatie en toeschietsysteem

Separatie is nodig voor het verwerken van sommige functionele elementen. Het type functioneel element bepaalt de toevoermethode in de zetkop. In de meeste gevallen vindt dit plaats middels perslucht en speciaal gevormde slangen.

Sensormodules die de elementen controleren op maat of kwaliteit kunnen hier worden geïntegreerd.

1

Elementgoot naar de stelkop

2

Afvoer van niet-conforme onderdelen

3

Bufferzone voor de elementen

4

Bewaking van het vulniveau

5

Pneumatische schuif voor het isoleren van de elementen. Inclusief door sensoren ondersteunde afvoer van defecte onderdelen

6

Blazer

Aandrijvingen

Voor het inpersen van elementen zijn grote krachten nodig op de zerkop. Deze krachten worden gegenereerd door pneumatische, hydraulische, hydro-pneumatische of elektromechanische servo-aandrijvingen.

Aanvullende componenten

In aanvulling op de hoofdcomponenten kunnen de systemen worden voorzien van verschillende uitbreidingsmodules productfixatie, draaitafel, uitwerpsysteem, sensoren, veiligheids- en regelapparatuur.

Sensors for quality dectection
Component fixtures
Safety devices

Mocht u vragen hebben over inpersmachines, toevoer- en plaatsingsapparatuur, neem dan vandaag nog contact met ons op!

Brochures & typebladen

Brochure
Sluiten
Technologie rond functionele elementen

Alle brochures en typebladen

Ga naar downloads

Adres

TOX® PRESSOTECHNIK NL
Mensinge 23
1083 HB Amsterdam
Telefoonnummer: +31 20 6715566
Contact
NL: +31 20 6715566 Contactformulier
 
Cookie Information

To display the contents of our website as its best, we use cookies. More information about cookies and the option to disagree to the use of cookies can be found in our Privacy policy.

close